Styrelsen

Styrelsen arbetar ideellt och energiskt på fritiden för att ge norrlänningar tillfälle till samvaro under lättsammare former, som till exempel surströmmingsfester och paltfester.

Ordförande

 • Kent Eriksson

Vice ordförande

 • Ulla Isaksson

Sekreterare

 • Leili Lindwe

Kassör

 • Monika Heiner

Ledamöter

 • Jan-Erik Jäderblom
 • Gerd Hedberg

Suppleant

 • Inger Gunnarsson
 • Gunilla Eriksson

Revisorer

 • Peter Kellner
 • Jerry Blomkvist

Revisorsuppleant

 • Olov Karlsson